Nieuws


Nieuw Artikel: Hoe zeg je een huurcontract op? Aandachtspunten.

30/05/2018

Dagelijks worden talloze huurcontracten beëindigd door de opzegging ervan. Desondanks bestaan er vele misvattingen over de mogelijkheden, de vormvoorwaarden en de opzegtermijnen die erbij komen kijken. Dit artikel is de eerste leidraad voor de huurders of verhuurders die hun contract willen opzeggen. Lees meer.

Griffin

Nieuw Artikel: Stoppen met huur betalen als de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt?

30/03/2018

Een vraag waar vele huurders vaak mee blijven zitten is: Mag ik stoppen met huur betalen indien de verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt, het pand gebreken vertoond of de verhuurder simpelweg nooit met de beloofde herstellingen over de brug komt? Dit kan, maar het antwoord is echter niet eenduidig en verdient daarom enige nuance. Lees meer.

Rik

Nieuw Artikel: Mag de verhuurder het pand betreden?

18/03/2018

Steeds meer huurcontracten vermelden zwart op wit dat de verhuurder een ‘bezoekrecht’ heeft. Dit staat recht tegenover het recht op privacy van de huurder. Mag de eigenaar het pand dan zomaar betreden? Of kan de huurder de toegang weigeren? Het antwoord vind u in ons laatste artikel.

Griffin

Nieuw Artikel: Mag de verhuurder huisdieren verbieden?

16/02/2018

Steeds meer huurcontracten verbieden de huurders om huisdieren te houden. Meestal gaat het daarbij om een algemeen verbod, zonder meer. Het hoeft weinig betoog dat deze verboden in groot contrast staan met de vrijheid van de huurders en de mogelijk affectieve banden tussen mens en dier. In ons laatste artikel bekijken we of dergelijk verboden juridisch wel geldig en afdwingbaar zijn. Wat zijn bovendien de sancties als een dergelijk verbod wordt miskent door de huurders?

Griffin

Nieuw Artikel: Schimmel in huis? Hoe herken je vochtproblemen in je huurpand en wie is verantwoordelijk?

23/01/2018

Vocht in huis is absoluut niet prettig. In dit artikel leest u hoe u verschillende soorten vocht kan herkennen, waarop u dient te letten bij het bezichtigen van een huurpand en wat u dient te doen wanneer u als huurder vochtproblemen vaststelt.

Rik

Nieuw Artikel: Help, mijn huurder betaalt de huur niet!

09/01/2018

Een huurder die zijn huur niet betaalt is de schrik van elke verhuurder. In dat geval kan de verhuurder evenwel zijn huurder niet zomaar uit het pand zetten en dringt een minnelijke oplossing of een gerechtelijke procedure bij de vrederechter zich op. In ons laatste artikel overlopen we de vier belangrijke stappen bij huurachterstal.

Griffin

Nieuw Artikel: Verhuren via AirBnb of andere online huurplatforms, mag dat? Kwalificatie en knelpunten.

11/12/2017

De populariteit van online platforms die vraag en aanbod naar elkaar toe brengen is de laatste jaren enorm, ook op de huurmarkt. De vraag rijst of (onder)verhuren via die platsforms zomaar kan. Welke regels zijn van toepassing en met welke gevolgen moet rekening worden gehouden. Lees hier de kwalificatie en knelpunten bij het verhuren via Airbnb.

Griffin

Huur-Recht.be gaat online!

01/12/2017

Na vele maanden van intensief werk is de nieuwe website online! Eindelijk is er een open initiatief om huurders en verhuurders beter te informeren over hun rechten en plichten. Neem zeker een kijkje op onze kennisbank voor allerhande gratis informatie aangaande het huurrecht of contacteer ons vrijblijvend bij verdere vragen.

Griffin & Rik