Een geregistreerde huurovereenkomst met vaste dagtekening zal na de verkoopovereenkomst gewoon verder blijven lopen. De nieuwe verhuurder treedt in de rechten en plichten van de oorspronkelijke verhuurder en moet de opzegmogelijkheden naleven.

Vervreemding of verkoop van het verhuurde goed


Geregistreerde huurovereenkomst

Een geregistreerde huurovereenkomst met vaste dagtekening zal na de verkoopovereenkomst gewoon verder blijven lopen. De nieuwe verhuurder / eigenaar treedt in de rechten en plichten van de oorspronkelijke verhuurder en moet de wettelijke opzegmogelijkheden naleven. In principe verandert er dus niets voor de huurder.

Opgelet! De nieuwe eigenaar treedt in rechte van de verhuurder. Dit wil zeggen dat hij vanaf dan de huurgelden zal ontvangen, maar in principe ook de bij het begin van de huurovereenkomst gestelde huurwaarborg van de vorige verhuurder overneemt.


Niet-geregistreerde huurovereenkomst

Werd de huurovereenkomst niet geregistreerd, maar wordt het pand op het moment van de verkoop wel reeds meer dan zes maanden bewoond door de huurder, dan geniet de huurder in principe dezelfde bescherming alsof het contract wél geregistreerd was.


Opzegmogelijkheden voor de nieuwe eigenaar

Zowel bij een geregistreerde huurovereenkomst, als wanneer het pand op het moment van de verkoop reeds meer dan zes maanden bewoond wordt door de huurder, kan de nieuwe verhuurder / eigenaar evenwel de huurovereenkomst te allen tijde opzeggen, mits naleveing van één van de wettelijke opzegredenen, en mits aan de huurder, op straffe van verval, een opzegtermijn van drie maanden wordt betekend binnen drie maanden na de datum van het verlijden van de verkoopsakte.

Slechts wanneer het contract niet werd geregistreerd en de huurder minder dan zes maanden in het pand verblijft op het moment van de verkoop, kan de nieuwe verhuurder / eigenaar de huurovereenkomst onmiddellijk en zonder reden bëeindigen.