Een pachtovereenkomst dient volgens artikel 3 van de Pachtwet steeds schriftelijk te worden opgesteld.

Schriftelijk (of mondeling)


Een pachtovereenkomst dient volgens artikel 3 van de Pachtwet steeds schriftelijk te worden opgesteld. Aangezien er echter geen sancties voorzien zijn wanneer dit niet het geval is kan er in principe ook sprake van pacht zijn zonder een schriftelijke overeenkomst.

Toch is het steeds aangewezen voor zowel verpachter als pachter om een schriftelijke pachtovereenkomst op te stellen om zo mogelijke bewijsproblemen te vermijden.

Download hier een gratis model pachtcontract.

De pachter kan het bewijs van het bestaan van een pacht leveren met alle middelen van recht en dus ook met getuigen en vermoedens.